Printer Friendly Version О Б А В Е Ш Т Е Њ Е @ 16 March 2020 02:09 PM

УВОЂЕЊЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
– ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА ВИЗЕ

У складу са одлуком Владе Републике Србије о изменама и допунама Одлуку о проглашавању болести COVID-19 и уводјење ванредног стања у Р.Србији, Амбасада Р.Србије у Загребу неће примати захтеве за издавање виза странцима који намеравају да улазе на територију Р.Србије ван одредби наведених у предметној одлуци.

Странке које су поднеле раније захтеве за визе или су у поступку решавања, визе ће бити издане тек након престанка актуелне ситуације са COVID-19.