Printer Friendly Version O B A V E Š T E NJ E @ 16 March 2020 02:02 PM

UVODJENJE VANREDNOG STANJA U REPUBLICI SRBIJI
– PRIJEM ZAHTEVA ZA VIZE

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije o izmenama i dopunama Odluku o proglašavanju bolesti COVID-19 i uvodjenje vanrednog stanja u R.Srbiji, Ambasada R.Srbije u Zagrebu neće primati zahteve za izdavanje viza strancima koji nameravaju da ulaze na teritoriju R.Srbije van odredbi navedenih u predmetnoj odluci.

Stranke koje su podnele ranije zahteve za vize ili su u postupku rešavanja, vize će biti izdane tek nakon prestanka aktuelne situacije sa COVID-19.