Printer Friendly Version „Dan nacionalnih zajednica Grada Zagreba“, 16. jun 2019. godine @ 16 June 2019 07:11 PM

Predstavnici Ambasade su prisustvovali manifestaciji „Dan nacionalnih zajednica Grada Zagreba“ u parku „Zrinjevac“, gde je 18 nacionalnih zajednica, među kojima i srpska, imalo priliku da predstavi  svoje tradicionalne običaje, nošnje, folklorno i muzičko stvaralaštvo, izdavaštvo i dr.