Printer Friendly Version Učeće Ambasade na manifestaciji „Dan prijateljstva“, 14. juna 2019. godine u Sunju @ 16 June 2019 07:06 PM

Ambasador Mira Nikolić i izaslanik odbrane potpukovnik Dejan Đorđević su 14. juna 2019. godine učestovali na manifestaciji „Dan prijateljstva“ u organizaciji Hrvatsko-ruskog društva prijateljstva Sisak, Hrvatsko-srpskog društva prijateljstva Sisačko-moslavačke županije i Hrvatsko-norveškog društva prijateljstva Sunja.