Printer Friendly Version XXI KONGRES HOTELIJERA, ZAGREB 28.-29. NOVEMBAR @ 30 November 2018 10:41 AM

Ambasador R.Srbije, Nj.E. Mira Nikolić, učestvovala je na XXI Kongresu hotelijera, u organizaciji Udruženja poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), a pod pokroviteljstvom predsednice R.Hrvatske,  K.Grabar Kitarović, Ministarstva turizma i Grada Zagreb. Kongres je održan u Zagrebu, 28. i 29. novembra 2018. godine.

Ambasador Nikolić govorila je u okviru drugog panela, pod nazivom "Migracije 21. veka: Potraga za prilikom", uz ambasadore Ukrajine i Irske, kao i direktora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ambasador Nikolić govorila je o migracionim trendovima i izazovima, aktuelnim u R.Srbiji, a posebno o naporima na planu sprečavanja iseljavanja mladih i zemlje, u skladu sa merama i programima Vlade R.Srbije, odnosno njenom zalaganju za omogućavanje prilika za kvalitetno i adekvatno obrazovanje i zaposlenje.