Printer Friendly Version О Б А В Е Ш Т Е Њ Е @ 23 October 2018 08:05 AM

Влада Републике Србије је на седници која је одржана 08.10.2018. године, донела Одлуку о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Исламске Републике Иран, носиоце обичних пасоша. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику“, и након тог датума, држављанима Исламске Републике Иран, носиоцима обичних пасоша, потребна је виза за улазак, транзит и боравак на територији Републике Србије.

Обавештавамо да је Амбасада Исламске Републике Иран у Београду, нотом од 17.10.2018. године, обавестила да је влада ИР Иран, на основу реципроцитета, донела Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о безвизном режиму за држављане Републике Србије, носиоце обичних пасоша. Одлука ступа на снагу 25.10.2018. године и од тог датума, држављанима Р. Србије за улазак и боравак на територији ИР Иран, виза је потребна.