Printer Friendly Version Varaždin, 23. avgust 2018. godine @ 29 August 2018 11:01 AM

NJ.E. ambasador R.Srbije u R.Hrvatskoj, gospođa Mira Nikolić, učestvovala je na 3. Međunarodnoj sportsko-obrazovnoj konferenciji, pod nazivom „Učenje usmereno na život“, koja je održana 23. avgusta 2018. godine, u Varaždinu.

Konferenciji, na kojoj je ambasador Nikolić, u pozdravnom govoru, predstavila aktivnosti R.Srbije na planu obrazovanja i značaj koji se pridaje ovoj temi i mladima u Srbiji, prisustvovali su predstavnici srednjoškolskog obrazovnog sistema iz regiona. Od srednjih škola iz R.Srbije, konferenciji su prisustvovali direktori Druge ekonomske škole, Zemunske gimnazije, Sportske gimnazije i Prve ekonomske škole, iz Beograda.