Printer Friendly Version O B A V E Š T E NJ E @ 27 April 2018 08:29 PM

Obaveštavamo da su 03.04.2018. godine, stupili na snagu Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije i Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana.

Članom 3. Zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, propisano je da u državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike bivše SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31.12.2016. godine i na dan podnošenja zahteva, ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji. Zahtev se po ovom osnovu, može podneti do 03.04.2019. godine.