Printer Friendly Version О Б А В Е Ш Т Е Њ Е @ 27 April 2018 08:26 PM

Обавештавамо да су 03.04.2018. године, ступили на снагу Закон о допунама Закона о држављанству Републике Србије и Закон о јединственом матичном броју грађана.

Чланом 3. Закона о допунама Закона о држављанству Републике Србије, прописано је да у држављанство Републике Србије може бити примљен држављанин СФРЈ или држављанин друге републике бивше СФРЈ, односно држављанин друге државе настале на територији СФРЈ, који на дан 31.12.2016. године и на дан подношења захтева, има пријављено пребивалиште у Републици Србији. Захтев се по овом основу, може поднети до 03.04.2019. године.