Printer Friendly Version Оглас за ангажовање посредничке агенције у процесу продаје објеката дипломатско-конзуларних представништава бивше СФРЈ @ 4 November 2016 01:13 PM

У складу са тачком 5. параграф 4. Резолуције са 18-ог састанка Мешовитог комитета за расподелу дипломатске и конзуларне имовине бивше СФРЈ (Анекс Б Споразума о питањима сукцесије), Република Србија има обавезу да у име свих држава-сукцесора, објави оглас (позив за учешће на тендеру) за ангажовање посредничке агенције у процесу продаје објеката бивше СФРЈ у Њујорку (2), Токију, Бону и Берну. Текст огласа и пропратне формуларе, можете преузети овде.