Printer Friendly Version АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ ЗА ПРИХВАТ ИЗБЕГЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ @ 18 September 2015 12:17 PM

У склопу актуелне кризне ситуације са повећаним приливом избеглица, владе појединих страних држава, невладине, привредне и друге организације, изразиле су интересовање да пруже финансијску и материјалну помоћ Републици Србији у обезбеђивању што бољих услова за привремени прихват и смештај миграната.

Користимо прилику да Вас детаљно информишемо о документима (на српском и енглеском језику) која су у вези са тим, усвојена и прописана од Црвеног крста Србије:

  1. Процедура увоза хуманитарне помоћи
  2. Потребна хуманитарна помоћ за избеглице и мигранте у зимском периоду

Контакт са Црвеним крстом Србије: E-mail: indep@redcross.org.rs
Телефон за информације: +381 11 30 32 125 lok. 214, 215, 217

Такође, корисне информације се могу наћи и на званичној интернет презентацији Управе царине Републике Србије – www.upravacarina.rs .