Printer Friendly Version Обавештење Пореске управе Министарства финансија Републике Хрватске @ 23 July 2015 10:36 AM

Обавештење преносимо у целини:

„...Пореска управа Републике Хрватске на својој интернет страници www.porezna-uprava.hr, објавила је Упутство за стране држављане без сталног пребивалишта у Р. Хрватској,  који у Републици Хрватској поседују некретнине и исте изнајмљују, о начину регулисања својих права и обавеза по питању опорезивања прихода од пословне делатности изнајмљивања некретнина у Р. Хрватској.

Пореска управа наводи да је то потребно због тога што располажу сазнањима да одређени број пореских обвезника, са сталним боравком у Р. Хрватској,  поседују некретнине на подручју Р. Хрватске које изнајмљују и тиме остварују опорезиве приходе од обављања пословне делатности изнајмљивања некретнина (апартмани и сл.), а нису регулисали своје пореске обавезе“.

7. јули 2015. године