Printer Friendly Version Donacija lekova i medicinskih sredstava povodom vanredne situacije izazvane elementarnim nepogodama @ 19 May 2014 12:24 PM

Ministarstvo zdravlja R.Srbije obavestilo je, povodom vanredne situacije izazvane elementarnim nepogodama i javljanja velikog broja organizacija i pojedinaca iz zemlje i inostranstva koji žele da doniraju lekove i medicinska sredstva, da se ne mogu prihvatiti donacije fizičkih lica koje se lično dostavljaju, imajući u vidu, pre svega, bezbednost pacijenata (nije poznato kako su lekovi nabavljeni i na koji način čuvani).

Sva pravna i fizička lica koja žele da doniraju lekove i medicinska sredstva koja su registrovana u R.Srbiji, mogu to učiniti preko proizvođača ili velikoprodaje, u centralnoj apoteci Kliničkog centra Srbije koje je nadležno za njihovu raspodelu i distribuciju zdrastvenim ustanovama na teritoriji Srbije.
U slučaju donacije neregistrovanih lekova, uvoz donacije vrši se na osnovu odobrenja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i na osnovu sledeće dokumentacije:
- sertiifikat Dobre proizvođačke prakse (izdat od nadležnog organa EU);
- sertifikat analize proizvođača tog leka.
Uvoz neregistrovanih medicinskih sredstava vrši se na osnovu odobrenja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i na osnovu sledeće dokumentacije:
- izjave o usklađenosti;
- CE sertifikat i dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača.
Agencija će uvoz neregistrovanih lekova i medicinskih sredstava, iz humanitarnih razloga, u tim slučajevima odobravati po hitnom postupku (u roku od 24 sata). Napominjemo da se ugovor o donaciji, takođe, zaključuje sa centralnom apotekom Kliničkog centra Srbije.

SPISAK najneophodnijih lekova, medicinskih i drugih sredstava za potrebe zdravstenih ustanova i građana