Printer Friendly Version Донација лекова и медицинских средстава поводом ванредне ситуације изазване елементарним непогодама @ 19 May 2014 12:16 PM

Министарство здравља Р.Србије обавестило је, поводом ванредне ситуације изазване елементарним непогодама и јављања великог броја организација и појединаца из земље и иностранства који желе да донирају лекове и медицинска средства, да се не могу прихватити донације физичких лица које се лично достављају, имајући у виду, пре свега, безбедност пацијената (није познато како су лекови набављени и на који начин чувани).

Сва правна и физичка лица која желе да донирају лекове и медицинска средства која су регистрована у Р.Србији, могу то учинити преко произвођача или великопродаје, у централној апотеци Клиничког центра Србије које је надлежно за њихову расподелу и дистрибуцију здраственим установама на територији Србије.
У случају донације нерегистрованих лекова, увоз донације врши се на основу одобрења Агенције за лекове и медицинска средства Србије и на основу следеће документације:
- сертиификат Добре произвођачке праксе (издат од надлежног органа ЕУ);
- сертификат анализе произвођача тог лека.
Увоз нерегистрованих медицинских средстава врши се на основу одобрења Агенције за лекове и медицинска средства Србије и на основу следеће документације:
- изјаве о усклађености;
- CE сертификат и доказ да се медицинско средство налази у промету у земљи произвођача.
Агенција ће увоз нерегистрованих лекова и медицинских средстава, из хуманитарних разлога, у тим случајевима одобравати по хитном поступку (у року од 24 сата). Напомињемо да се уговор о донацији, такође, закључује са централном апотеком Клиничког центра Србије.

СПИСАК најнеопходнијих лекова, медицинских и других средстава за потребе здравстених установа и грађана