Printer Friendly Version Žiro računi za pomoć u otklanjanju posledica poplava @ 16 May 2014 08:19 PM

Zbog nezapamćenih elementarnih nepogoda koje su pogodile Republiku Srbiju, radi zbrinjavanja ugroženog stanovništva i saniranja posledica poplava, Vlada Republike Srbije otvorila je sledeće žiro-račune na koje se mogu uplatiti novčana sredstva za pomoć:

- dinarski žiro-račun – Otklanjanje posledica vanrednih okolnosti poplave, broj 840-3546721-89

- devizni žiro-račun 01-504619-100193230-000000-0000 – Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, Beograd – namenski devizni račun za uplatu sredstava za otklanjanje posledica od poplava, IBAN kod: RS35908504619019323080, sa instrukcijama za uplatu u EUR ili USD (u prilogu).

Takođe, od 18.05.2014. godine aktiviran je PayPal račun preko koga je moguće uplatiti humanitarnu pomoć za žrtve poplava u Republici Srbiji iz 193 zemlje i regiona. Račun pripada Ambasadi Republike Srbije u Briselu, a sredstva koja se uplate korišćenjem PayPal servisa direktno se prebacuju na namenski račun Vlade R. Srbije otvoren za pomoć otklanjanja posledica vanrednih okolnosti – poplava.

Donacije putem PayPal servisa mogu se uplatiti na: http://floodrelief.gov.rs/