Printer Friendly Version Продужен рок за испуњење обавеза из Закона о пребивалишту @ 23 January 2014 01:59 PM

Влада Републике Хрватске је на седници одржаној 27.12.2013. године донела Уредбу о измени Закона о пребивалишту (Narodne novine 121/2013). Овом Уредбом Владе РХ продужен је рок за испуњење обавеза из Закона о пребивалишту на још годину дана, односно до 29.12.2014. године.