Printer Friendly Version Примена новог Закона о пребивалишту у Републици Хрватској @ 25 March 2013 11:46 AM

Ступањем на снагу новог Закона о пребивалишту у Републици Хрватској (29.12.2012.), држављани Републике Хрватске који бораве у Републици Србији и који током једне календарске године у Републиции Хрватској бораве краће од три месеца у обавези су да најкасније до 29.12.2013. године, у надлежној полицијској станици у Републици Хрватској или дипломатско-конзуларном представништву Републике Хрватске у Републици Србији, оправдају боравак у иностранству или одјаве пребивалиште.

Боравак се оправдава прилагањем документације о школовању, обављању послова који нису трајног карактера или лечењу у Републици Србији, односно прилагањем документације да нису обухваћени програмом обнове или стамбеног збрињавања, да им некретнине нису обновљене, враћене или нису на други начин стамбено збринути у Републици Хрватској.

За лица која не оправдају боравак у иностранству, пребивалишта могу бити одјављена на основу пријаве јавних власти, физичких или правних лица, а личне карте Републике Хрватске ће бити поништене. Законом о пребивалишту предвиђене су и новчане казне од 500 до 5000 куна, за лица која не одјаве пребивалиште приликом исељења из Републике Хрватске, односно која не оправдају боравак у иностранству. Новчане казне ће бити изрицане по истеку рока (29.12.2013.).