Printer Friendly Version Konzularna nadležnost @ 19 September 2012 08:08 PM

Konzurano područje koje pokriva Ambasada Republike Srbije u Zagrebu:

Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međumurska županija, Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Sisačko-moslavačka županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija.

E-mail Konzularnog odeljenja u Ambasadi Republike Srbije u Zagrebu: konzularno@ambasada-srbije.hr

Imajući u vidu učestalost obraćanja stranaka u vezi sa pribavljanjem kontakt podataka advokata u inostranstvu koji govore srpski i eventualno engleski jezik, upućujemo zainteresovane na imenik koji je dostupan preko zvaničnog sajta Hrvatske advokatske komore. Napominjemo da se ne radi o zvaničnim advokatima Ambasade te s obzirom na tu činjenicu, ovo diplomatsko-konzularno predstavništvo ne može biti odgovorno za dalji rad i angažovanje advokata.