| |     ћирилица | english  
Naslovna
O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavamo da su 03.04.2018. godine, stupili na snagu Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije i Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana.

Članom 3. Zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, propisano je da u državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike bivše SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31.12.2016. godine i na dan podnošenja zahteva, ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji. Zahtev se po ovom osnovu, može podneti do 03.04.2019. godine.
 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
O B A V E Š T E NJ E
O B A V E Š T E NJ E
O B A V E Š T E NJ E
O B A V E Š T E NJ E
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari